Skip to main content

Teatre Escolar

El Teatre Sagarra presenta la programació de Teatre Escolar pel curs 22-23. Aquest projecte té com a objectius utilitzar les arts escèniques per a l’aprenentatge de diverses àrees del currículum pedagògic i educar la sensibilitat artística dels infants i joves de la ciutat. Enguany, com a novetat del PAECC, la programació de teatre escolar s’ofereix sense cost per a l’alumnat, des de l’etapa d’infantil fins a postobligatòria, amb un total de 8 obres que es portaran a terme tant al Teatre Sagarra, a la Ciba, a les EBM i al CEE Josep Sol. Amb aquesta iniciativa es reforcen les polítiques culturals, educatives locals i es contribueix a l’equilibri del territori pel que fa a l’oferta cultural i artística. Esperem que en el programa sigui del gust de tothom.